Volksdansgroep Zannekin is ontstaan in 1955. De naam "Zannekin" komt van de middeleeuwse landbouwer Nikolaas Zannekin, uit Lampernisse, die in de 14e eeuw een vrijheidsstrijd voerde tegen het Franse bewind. Volksdansgroep Zannekin draagt dan ook nog steeds dit Vlaamse en volkbewuste karakter in zich.

In 1955 werd het idee opgevat om in Veurne een volkdansgroep op te richten. Uit het reeds bestaande Zannekinkoor werden de eerste leden van de volksdansgroep gerekruteerd, want daar werd Vlaamse dans en zang beoefend. Daarom nemen we traditioneel na elke oefenstonde nog steeds afscheid met het avondlied "Wazig Avondduister".
De geschiedenis van Zannekin zou onvolledig zijn zonder de namen van Godfried Pauwels en Albert Huyghe. Ze verdienen hun plaatsje als oprichters van onze volksdansgroep want hun inzet toen maakt dat deze groep ook nu groeit en bloeit.

In al de jaren is er natuurlijk ook veel veranderd. Vooreerst zijn veel leden gekomen en gegaan, ook in het bestuur werd er regelmatig van leden veranderd, maar het oorspronkelijk karakter van de groep wordt toch zoveel mogelijk behouden. In een maatschappij waar veel waarden en gebruiken verdwijnen, treedt Zannekin op om onze cultuur te bewaren.
Diverse volkse tradities zoals het jaarlijkse Joelfeest en het Mei-zingen worden in ere gehouden. Bovendien treedt onze groep jaarlijks samen met vele andere groepen uit Vlaanderen op als cultureel ambassadeur op de Europeade. Dit cultureel feest, waar delegaties uit alle landen aanwezig zijn, kan steeds op een ruime vertegenwoordiging rekenen vanuit Veurne.

De kledij waarin Zannekin optreedt is geïnspireerd door het leven aan de Vlaamse kust omstreeks de 19e eeuw.
De heren dragen een ruim zittend wit hemd en zwarte broek, beiden gemaakt uit een ruwe stof, compleet met bretellen.
De dames dragen een ensemble bestaande uit een onderrok, bovenrok, trui, jasje en hoofdkapje. De rode en blauwe kleuren van deze kledij zorgen voor kleur op het podium, en complementeren mooi met de zwart-witte klederdracht van de heren.